Některé zajímavé akce:

 12.4.2017 - 18.4.2017   Svatý týden, Slavnost Zmrtvýchvstání, Velikonoční pondělí
 21.4.2017 - 26.4.2017   Neděle Božího Milosrdenství, nové poselství, noční adorace
 28.4.2017 - 2.5.2017   Začátek máje - sv. Josef dělník, zjevení pro Mirjanu
 3.5.2017 - 10.5.2017   Panna Maria – Prostřednice všech milostí
 12.5.2017 - 20.5.2017   Panna Marie Fatimská - 100. výročí zjevení
 23.5.2017 - 28.5.2017   NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, Mezinárodní seminář „FOR LIFE“, nové poselství a celonoční adorace
 30.5.2017 - 5.6.2017   Navštívení Panny Marie, zjevení pro Mirjanu, SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
 7.6.2017 - 13.6.2017   Ježíše Krista Velekněze, NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, sv. Antonín Paduánský
 14.6.2017 - 19.6.2017   TĚLA A KRVE PÁNĚ, Mezinárodní SETKÁNÍ OSOB S INVALIDITOU
 21.6.2017 - 28.6.2017   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA a svátek Neposkvrněného SRDCE MARIINA, VÝROČÍ ZJEVENÍ Panny Marie v Medžugorji – Pochod míru, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, celonoční adorace
 30.6.2017 - 9.7.2017   Slavnost Cyrila a Metoděje, MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ KNĚŽÍ, zjevení pro Mirjanu
 20.7.2017 - 27.7.2017   sv. Marie Magdalény, sv. Jakuba, patrona medžugorské farnosti, rodičů Panny Marie, nové poselství, noční adorace
 30.7.2017 - 7.8.2017   MLADIFEST - MODLITEBNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
 10.8.2017 - 17.8.2017   Slavnost NANEBEVZETÍ Panny Marie
 18.8.2017 - 25.8.2017   Panny Marie KRÁLOVNY
 28.8.2017 - 3.9.2017   Umučení sv. Jana Křtitele, zjevení pro Mirjanu
 7.9.2017 - 16.9.2017   Narození Panny Marie, jména Panny Marie, Križevacká pouť, Povýšení sv. Kříže, Panny Marie Bolestné
 20.9.2017 - 26.9.2017   sv. Matouše, sv. Pia z Pietrelciny, nové poselství, celonoční adorace
 28.9.2017 - 4.10.2017   Slavnost sv. Václava (oslava poutní mší svatou v Čechách), Svátek sv. Archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, sv. andělů strážných, sv. Františka, zjevení pro Mirjanu
 6.10.2017 - 14.10.2017   SEMINÁŘ PŮSTU, MODLITBY A TICHA, Panna Maria Růžencová, Závěrečný den zjevení ve Fatimě - 100. výročí
 27.10.2017 - 3.11.2017   Závěr měsíce posvátného růžence, Slavnost všech svatých, Dušičky, Zjevení pro Mirjanu
 8.11.2017 - 14.11.2017   Posvěcení Lateránské baziliky, sv. Anežky České
 20.11.2017 - 27.11.2017   Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalému, Slavnost Ježíše Krista Krále, nové poselství, celonoční adorace, výročí smrti fra Slavka Barbariće
 6.12.2017 - 9.12.2017   Advent, Slavnost NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ Panny Marie
 27.12.2017 - 3.1.2018   Svátek Svaté rodiny, Silvestr, Nový Rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie, mimořádné zjevení, (jména Ježíšova)

Přihlášení